کتاب قایم باشک تا نور

توضیح در مورد کتاب:

شاید تصور خیلی از ماها این باشه که حتما باید به یه سنی رسید تا بشه راجع به مفاهیم عمیق تری مثل خدا و افریدگار و هر کلمه ای از این مصادیق فکر کرد،یا حتی راجع بهشون صحبت کرد.

توی این کتاب خارج از هر نوع اعتقادی که وجود داره راجع به خدا و منبع عظیم و بزرگ تر ؛از مراحل هوش معنوی صحبت شده.

این که ۴ نوع ارتباط وجود داره از بدو تولد تا بزرگسالی

  • اولین ارتباط،ارتباط با خود هست
  • دومین ارتباط با دیگران هست
  • سومین ارتباط با هستی و افریده ها
  • و چهارمین ارتباط،ارتباط با خالق هست

اگه قراره به یه سنی رسید تا بشه راجع به خالق صحبت کرد،فکر کرد و ارتباط گرفت؛ریشه ی اولیه و درست این ارتباط برمیگیرده به زمان تولد شما.

توی این کتاب ۴ نوع ارتباط و راه های تقویت اون بوسیله ی بازی ها برای کودکان از تولد تا هفت سالگی توضیح داده شده.